Sosiologian tehtävä ei ole vain kuvata mitä on, vaan mitä voisi olla.

Täältä löydät keskeneräisiä ajatuksia, pohdintoja sekä POLIMAn tutkijoilta että vierailevilta kirjoittajilta, joiden kanssa olemme tavalla tai toisella tehneet yhteistyötä projektin aikana.