Demokratian, utopioiden ja kuvittelun äärellä

POLIMA-hanke kutsui vieraakseen 4.12.2023 Kuvittele demokratia! Kertomakirjallisuus demokratian kuvittelun välineenä Suomessa -hankkeen Tampereen yliopistosta ja Kansalaisuusutopiat globaalissa etelässä: Transformatiivisten vaihtoehtojen etsintä kansalaistyytymättömyyden aikakaudella -hankkeen Helsingin yliopistosta. Paikalla kanssamme keskustelemassa olivat Eija Ranta, Martta Kaskinen, Hanna-Riikka Roine, Esko Suoranta, Laura Piippo ja Ville-Pekka Sorsa. Halusimme kutsua nämä hankkeet pohtimaan kanssamme kuvittelua, politiikkaa, demokratiaa ja yhteiskunnallista muutosta ja miten me hankkeina lähestymme näitä kysymyksiä.

Kuvittele demokratia -hanke on alkanut tänä vuonna ja tutkimusryhmä kerää parhaillaan aineistoa monilla omaperäisillä ja jännittävillä tavoilla. Hankkeen keskiössä on demokraattisen mielikuvituksen käsite ja tavoite tuottaa demokratian toteutumisen kannalta olennaisia kulttuurisesti sisäistettyjä ja uusinnettuja kykyjä. Kertomakirjallisuus tarjoaa erinomaisen väylän tarkastella niin demokratian edellytysten luomista kuin niiden rapautumistakin, sekä demokratiaa koskevan kulttuurisen varannon muotoutumista. Opimme hankkeelta kaksi uutta, kiinnostavaa käsitettä: enaktivismi, joka viittaa kuvittelijan toimintaan, ja affordanssi, eli tarjouma tapana hahmottaa toimintamahdollisuuksia.

Kansalaisuusutopiat-hanke puolestaan tutkii kansalaisliikkeiden kuvittelua ja utopioita globaalissa etelässä viime vuosikymmenten kansannousujen tuottamien pettymysten jälkeen, kun toiveet ja odotukset demokratiasta ja tasa-arvosta murenevat. Pettymyksestäkin voi kuitenkin versoa uudenlaisia aktivismin muotoja. Hankkeessa on tehty etnografista tutkimusta Boliviassa, Keniassa ja Tunisiassa. Martta Kaskinen esitteli tutkimustaan kenialaisista feministeistä ja feministisen liikehdinnän poliittisista ja sukupolveen liittyvistä jakolinjoista. Hankkeelta ilmestyy lähiaikoina uunituore teos Citizenship Utopias in the Global South Routledgen kustantamana. Hanke-esittelystä jäi erityisesti mieleen globaalin etelän moninaiset utooppiset projektit ja niihin liittyneet ristiriidat ja pettymykset sekä niitä seurannut yhteiskunnallinen autokratisoitumiskehitys.

Tapahtuman lopuksi POLIMA-tutkimushanke esitteli omaa tutkimustaan ja viimeaikaisia julkaisujaan. Yhteisessä keskustelussamme pohdimme sitä, mitä kaikkea ”politiikka” ja ”demokratia” on, ja miten niitä voi ottaa haltuun ja rajata erilaisten käsitteellisten työkalujen avulla. Hankkeita yhdisti myös pyrkimys tietynlaiseen tutkimusprosessin avoimuuteen ja määrittelemättömyyteen; toisin sanoen, ettei lähestymistapoja lukita ja rajata liian varhain ja pysytään avoimina kenttien tuottamille yllätyksille.  Tähän liittyen keskustelimme myös metodeista ja siitä, miten kuvittelun ja utopian tutkimus voi vaatia tutkimusmenetelmien uudelleenajattelua, vaikka tämä ei toki ole itsetarkoituksellista.

Tutkimuspäivä osoitti, että poliittinen mielikuvitus, utopiat ja kuvittelu kutsuvat käsitteinä ja käytäntöinä eri lähestymistapoja hyödyntäviä tutkijoita ja tutkimuksia yhteen. Niin kertomakirjallisuutta, arkipäivän utopioita kuin kansannousujakin on hyödyllistä tarkastella näiden käsitteellisten välineiden avulla. Keskusteluissamme korostui myös käsitteiden ja ilmiöiden kontekstisidonnaisuus. Esimerkiksi utopian tai demokratian käsitteet saavat erilaisia merkityksiä ja kantavat mukaan erilaisia historioita eri konteksteissa. Niitä kuitenkin yhdistää pyrkimys horjuttaa totalisoivia tulkintoja yhteiskunnallisesta todellisuudesta.