Haemme projektitutkijaa

Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiaalitieteiden laitoksessa on haettavana sosiologian projektitutkijan määräaikainen tehtävä ajalle 1.2.2024–31.8.2024. Työsuhde alkaa 1.2.2024 tai sopimuksen mukaan.

POLIMA-hanke tutkii arkipäivän utopioita sekä pyrkimyksiä kohti vaihtoehtoisia yhteiskuntamuodostelmia ja kestävää tulevaisuutta. Hankkeen tavoitteena on elävöittää poliittista mielikuvitusta ja etsiä edellytyksiä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävälle yhteiselämälle. Hanke yhdistää sosiologista ja taiteellista tutkimusta. Hanke pohjaa tutkimusryhmän yhdessä toteuttamaan etnografiseen tutkimukseen. Lisätietoja hankkeesta: https://polima.fi/.

Tehtävänkuvaus

Etsimme hankkeeseen poliittisesta mielikuvituksesta ja utopioista kiinnostunutta projektitutkijaa. Tehtävään otettavan projektitutkijan edellytetään tekevän hankkeessa omaa tutkimusta aihepiiriin liittyen (esim. väitöskirja) ja osallistuvan hankkeen toteuttamiseen yhdessä tutkimusryhmän kanssa. Tehtäviin kuuluu myös hankkeen viestintää ja tapahtumien järjestämistä.

Haku alkaa 2. marraskuuta 2023 ja päättyy 30. marraskuuta 2023, klo 16.00 (Europe/Helsinki)

Etsimämme henkilö

Edellytämme

Tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa yhteiskuntatieteiden alalta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää

  • kokemusta laadullisen tutkimuksen tekemisestä (aineistonkeruu ja analyysi)
  • kykyä itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn
  • hyviä yhteistyötaitoja
  • hyvää englanninkielen kirjallista ja suullista taitoa

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon tehtäväalueen osaaminen ja käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Toivomme sinulta

Hakijalle eduksi katsotaan

  • tutkimushankkeen teemoihin liittyvä asiantuntemus
  • kansainvälinen kokemus

Arvostamme yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta työyhteisössämme. Kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta hakemaan avoimia tehtäviämme.

Katso koko hakemus TÄSTÄ