Utopiatutkija Davina Cooper vieraili Turun yliopistossa

Professori Davina Cooper King’s College Londonista on monitieteinen tutkija, joka on pitkän uransa aikana keskittynyt tutkimaan erityisesti utopioita, prefiguraatiota, sukupuolen ja seksuaalisuuden politiikkaa, valtiota ja transformatiivista politiikkaa. Cooperin ajattelu on innoittanut POLIMA-hankettamme lähestymään arkisia käytäntöjä utooppisen politiikan ja yhteiskunnallisen muutoksen paikkoina.

Iloksemme saimme Cooperin vieraaksemme Turkuun 11.–12.4. ja pääsimme vaihtamaan ajatuksia hänen kanssaan feministisestä politiikasta, utopioista ja mielikuvituksen merkityksestä yhteiskunnassa ja tutkimuksessa. Vierailunsa aikana Cooper esitteli lain, sukupuolen ja poliittisen mielikuvituksen teemoja käsittelevää tutkimustaan kahdella avoimella luennolla.

Ensimmäisellä luennollaan The Controversial Politics of Abolishing Legal Sex in Britain: A Study in Prefigurative Law Reform Cooper kutsui yleisön kuvittelemaan kanssaan mitä sukupuoliluokittelun poistaminen lainsäädännöstä voisi tarkoittaa Iso-Britannian kontekstissa. Luennossa keskeistä oli prefiguratiivinen lähestymistapa, jossa radikaalien ja tulevaisuuteen suuntaavien lakialoitteiden mahdollisuudet otetaan todesta jo nykyhetkellä. Lähestymistavassa yhdistyy nykyhetken kriittinen tarkastelu ja toiveikas ajattelu: prefiguraatio kutsuu kuvittelemaan, harjoittelemaan ja kokeilemaan muutosta ja tuo uutta näkökulmaa nykyisiin keskusteluihin sukupuolen kategorioista. Cooper esitti, että sukupuoliluokittelun tarpeellisuuden kyseenalaistaminen tuo esiin sukupuolikategorian erilaisia merkityksiä arjessamme sekä haastaa tarkastelemaan niitä kriittisesti.

Toisella luennollaan Prefiguring the Concept Cooper esitteli meille uutta tutkimustaan, joka käsittelee käsitteiden merkitystä yhteiskunnallisen muutoksen pyrkimyksissä ja tutkimuksessa. Hän esitti kysymyksen: mitä annettavaa käsitteillä on utooppiselle ja oikeudenmukaisuutta tavoittelevalle politiikalle? Käsitteen käsitteessä yhdistyy mielikuvitus ja muuttuvien merkitysten toteutuminen. Cooper nosti esiin käsitteen moniulotteisia mahdollisuuksia ja merkityksiä muutoksen edistämisessä.

Cooperin vierailun päätteeksi järjestimme seminaarin, jonne kutsuimme tulevaisuuden politiikasta, utopioista ja mielikuvituksesta kiinnostuneita kollegoitamme suomalaisista yliopistoista. Osallistujat esittelivät tutkimustaan ja keskustelimme yhdessä politiikan, mielikuvituksen ja utopioiden käsitteistä ja käytännöistä eri konteksteissa. Kiitämme kaikkia osallistujia inspiroivista esityksistä ja keskusteluista!