Taiteen ja tutkimuksen risteämät

Maaliskuisessa tutkimuspäivässä keskityimme taiteen ja tutkimuksen risteämiin kutsumalla vierailulle Turun yliopistossa käynnissä olevia tutkimushankkeita. Keskustelimme transkulttuurin murroksesta, taidetyöstä ja taloudesta sekä niistä moninaisista tavoista, joilla taiteilijat ja tutkijat tekevät yhteistyötä.

Sukupuolentutkija Lotta Kähkönen kertoi vetämästään tutkimushankkeesta Trans*Creative: Hyvinvointi, väkivalta ja ympäristö sukupuolivähemmistöjen kulttuurisessa tuotannossa. Etäyhteyksien kautta tilaisuudessa vieraili myös hankkeen tutkija Wibke Straube Ruotsista. Monialainen Koneen säätiön rahoittama tutkimushanke keskittyy taiteen ja kulttuurituotannon tapaan käsitellä sukupuolivähemmistöjen käsityksiä hyvinvoinnista, väkivallasta ja ympäristöstä.

Transkulttuurisessa tuotannossa on tapahtumassa murros. Siinä missä transkulttuuri on aiemmin toteutunut marginaalisena alakulttuurina, transnarratiivit ovat nyt yhä enemmän osa valtakulttuuria ja tavoittavat siten uusia yleisöjä. Luova toiminta tuo mukanaan myös uusia toimimisen tapoja, Kähkönen totesi. Taiteella ja luovalla työllä on ollut iso merkitys eri näkökulmien esiin tuomisessa.

Antropologi Inkeri Aulan otsikkona oli Garden of Becomings – ympäristön aaveita, rikkaruohomaisemia ja aistikävelyitä tieteen ja taiteen rajamailla. Aula kertoi yhdessä taiteiljaduo Mark Niskasen ja Jani-Matti Salon kanssa tekemistään taideprojekteista, joissa yhdistellään Aulan keräämää aistikävelytutkimusaineistoa paikkasidonnaisiin teoksiin. Erityisesti Aula keskittyi esittelemään virtuaalista ”Garden of Becomings” työskentely- ja dokumentointialustaa, joka on syntynyt, kun tekijät ovat eri paikkakunnilla tai mantereilla. Osa ryhmän pohdinnoista liittyy myös akateemiseen toisinjulkaisemiseen.

Tutkijat Mikko Jakonen, Kaisa Kurikka, Katve-Kaisa Kontturi ja Milla Tiainen kertoivat Koneen säätiön rahoittamasta tutkimushankkeestaan liittyen taidetyöhön ja talouden uusiin muotoihin. Hankkeessa kysytään, millaista muutosta jälkiteollinen kulttuuritalous tuottaa taiteilijan työnkuvassa. Projektin tavoitteena on kehittää analyysitapoja ja käsitteitä taiteiden, työn ja talouden tutkimukseen sekä uusmaterialistiseen kulttuurin- ja yhteiskunnan tutkimukseen. Tutkimuksen aineistona ovat taiteen kentältä kerätyt kertomukset, joissa taiteilijat kertovat omin sanoin haasteistaan yhdistää työtä ja arkea.

Myös POLIMA-hankkeen tutkijat esittelivät tilaisuudessa lyhyesti hankettaan ja kertoivat, mitä siinä on parhaillaan meneillään. POLIMAssa työskennellään muun muassa arkipäivän utopioiden materiaalisuuden ja ruumiillisuuden parissa ja pohditaan utopioiden edellyttämää uusintavaa työtä.

Keskustelumme suuntautuivat tuon tuosta siihen, miten yhdessä ajattelu käytännössä sujuu kunkin yksittäisen hankkeen sisällä sekä siihen, millaisia mahdollisuuksia meillä olisi tutkimushankkeina toimia niin, että pystyisimme yhdessä kuvittelemaan niin taiteelle kuin tutkimukselle hitaamman ja laadukkaamman tekemisen maailmoja. Huomasimme tekevämme tutkimustyötä sellaisissa kohdissa, joissa on tärkeää tulla toistuvasti tietoiseksi siitä, kuinka tekemisen käytännöt vaikuttavat monin konkreettisin tavoin ajattelun tapoihin. Tutkimuksen tekeminen taiteen kanssa ja taiteen äärellä saa huomaamaan, miten ajattelu ei tapahdu irrallaan toiminnasta, vaan tekemisen laadut ja tavat vaikuttavat siihen, mitä voimme ajatella, ja miten voimme viestiä tietoa eteenpäin.