Puheenvuoroja utopioista osa3: Teppo Eskelinen

Kultvan ja Poliman järjestämässä luentosarjassa Puheenvuoroja utopioista, osa 3: Teppo Eskelinen — Utopian tasot, kaappaukset ja tilat. 

ke 24.11. klo 14-16

Esitelmässä avataan poliittisen mielikuvituksen käsitettä ja käytäntöä erityisesti kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin, mikä on kielen ja kielen uudistamisen merkitys uuden poliittisen tilan luomisessa? Toiseksi, milloin poliittinen mielikuvitus merkitsee aidosti saavuttamattoman hahmottelua ja milloin kykyä nähdä jo idullaan oleva muutos? Näiden näkökulmien kautta pohditaan ajankohtaisia kysymyksiä utopiadiskurssin kaappauksista sekä toivon mahdollisuudesta ekokriisin olosuhteissa. Jälkimmäisen osalta hahmotellaan toivoa eloon jäämisenä (kollektiivinen selviytyminen) ja elossa olemisena (laadullisesti parempi yhteiskunnallinen elämä) ja näiden välistä dynamiikkaa. 

“Oman aikamme postmodernissa yhteiskunnassa utopioiden tyyli on kokenut kulttuurikapitalistisen kaappauksen, jossa utopiat kokevat kaupallistumisen: ympärillämme on jatkuvasti kannusteita pystymisestä ja yhdessä tekemisestä. Koska nykyään utopiat ovat vahvasti sidoksissa kapitalistiseen kieleen, voi olla vaikeaa ajatella toisenlaista yhteiskunnan tilaa. Siksi utopioiden ajattelu edellyttää poliittista mielikuvitusta, jonka kautta on mahdollista ajatella nykyisestä poikkeavia käytäntöjä ja rakenteita.”

Nea Laitinen kirjoitti Teppo Eskelisen luennosta, lue lisää Kultvan blogista.