Poliittinen mielikuvitus ja polarisaatio

Taloussosiologi Arttu Saarinen tarkastelee juuri julkaistussa kirjassaan Vastakkainasettelujen aika Poliittinen polarisaatio ja Suomi (Gaudeamus 2022) poliittisiin vastakkainasetteluihin liittyviä yksinkertaistuksia ja avaa erilaisia tapoja lähestyä ideologisia konflikteja. Hän pohtii kielenkäytön ja tunteiden roolia polarisaatiokeskustelussa ja yhteiskunnan rakenteiden osuutta niiden synnyssä.

Pohdintansa tueksi Saarinen on haastatellut useita poliitikkoja ja pyytänyt eri tutkijoilta näkökulmalaatikoita, joissa syvennytään tarkemmin eri teemoihin. Poliman tutkijat Suvi Salmenniemi, Hanna Ylöstalo ja Pilvi Porkola kirjoittivat kirjaan otsikolla ”Poliittinen mielikuvitus ja polarisaatio”.

Saarinen esittää dialogisuutta yhdeksi ratkaisuksi polarisaatioon ja Poliman tutkijat tuovat rinnalle utooppisen ajattelun ja poliittisen mielikuvituksen, eli vaihtoehtoisen ajattelun vahvistamisen: ”Utooppinen ajattelu ei tähtää samanmielisten yhteisöön vaan tuo esiin erilaisten tulevaisuuksien kirjoa ja kutsuu harjoittamaan yhdessä eettistä punnintaa niiden lähtökohdista, rajoista ja seurauksista. Erimielisyydet eivät ole jotakin, mitä tulisi välttää, vaan ne ovat uuden oppimisen paikkoja. Tämä oppiminen edellyttää dialogia.”