Mielikuvituksen tutkimusmatkoja

POLIMA-hanke keskusteli lukupiirissään Sanna Ryynäsen ja Anni Rannikon toimittamasta Tutkiva mielikuvitus: Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä – teoksesta. Teos tarjoaa monipuolisen kattauksen erilaisia luovia tiedontuotannon menetelmiä aina autoetnografiasta ja muistelutyömenetelmästä soveltavaan teatteriin, kuljeskeluun ja eläytymismenetelmään. Teos ei kuitenkaan tyydy vain esittelemään erilaisia menetelmiä, vaan paikantaa niitä myös ansiokkaasti laajempiin tieto-opillisiin ja tiedon politiikkaa koskeviin keskusteluihin.

Teos on helposti lähestyttävä ja puhuttelee monenlaisia yleisöjä. Paitsi opiskelijat ja tutkijat, myös esimerkiksi yhteisö- ja osallisuustyötä tekevät järjestötoimijat ja viranomaiset löytävät teoksesta paljon hyödyllistä pohdittavaa. Teos auttaa myös hahmottamaan sitä, miten tutkimuksessa ja tiedontuotannossa voi pyrkiä purkamaan hierarkioita ja edistämään yhdenvertaisuutta ja yhdessä tietämistä.

Teos on erittäin tervetullut lisä menetelmäoppaiden kentälle. Toivomme sen kuluvan ahkerasti sekä opiskelijoiden että menetelmiä opettavien käsissä. Teos laajentaa yhteiskuntatutkimuksessa käytettävien menetelmien kirjoa ja osoittaa, miten monella tavoin erilaisia luovia ja toiminnallisia menetelmiä voi tutkimuksessa hyödyntää. Se nostaa myös esille niitä moninaisia eettisiä ja poliittisia kysymyksiä, joita tutkimukseen aina vääjäämättä liittyy. Yhteiskuntatieteilijälle teos tarjoaa uusia menetelmällisiä virikkeitä ja rohkaisua menetelmällisiin kokeiluihin, kun taas taiteellisen tutkimuksen tekijöille teos esittelee laadullisen tutkimuksen tekemistä raikkaalla ja ajatuksia herättävällä tavalla.