Kuvittelun taitoa opettamassa ja oppimassa

Millaiset pedagogiset käytännöt voisivat edistää ja mahdollistaa kuvittelukyvyn laajentumista?  Miten  raivata  tilaa  mielikuvitukselle  täyteen  pakatuissa  tutkinto-ohjelmissa, joita ohjaavat entistä vahvemmin ennalta määriteltyjen työelämävalmiuksien ja kapean välineellisen hyödyn horisontit? Miten kuvittelua voisi opettaa?

Muun muassa näitä kysymyksiä Poliman tutkijat Pilvi Porkola, Suvi Salmenniemi ja Hanna Ylöstalo pohtivat artikkelissaan ”Kuvittelua opettamassa – Pedagogisia näkökulmia poliittiseen mielikuvitukseen” (Sosiaalipedagoginen aikakausikirja vol 23 nro 2, 2022). Artikkelin aineisto ja kokemukset perustuvat Turun yliopistossa vuonna 2021 Turun pidettyyn opintojaksoon “Harjoituksia poliittisessa mielikuvituksessa”. Keskeisenä tarkastelun kohteena on, miten kuvittelu voi auttaa auttaa edistämään yhteiskunnallista muutosta sekä haastaa etsimään toisenlaisia tietämisen tapoja. Kuvittelu ja sen opettaminen edellyttää mahdollisen pedagogiikkaa, joka ei tarjoa valmiita vastauksia vaan etsii tapoja kurottua kohti tuntematonta.

”Halusimme  tuoda  kuvittelun ja  utooppisen  ajattelun  luokkahuoneeseen tutkimalla, mitä se voisi olla ja miten sitä voisi harjoitella.”

Lue koko artikkeli tästä