Kurotuksia toisenlaisiin maailmoihin

Opetimme syyskuussa Turun yliopiston sosiologian oppiaineessa teemaseminaarin ”Harjoituksia poliittisessa mielikuvituksessa”. Kurssin tavoitteena oli yhdistää käytäntöä ja teoriaa ja näin syventää ymmärrystä yksilöllisen kokemuksen ja yhteiskunnallisten rakenteiden suhteesta osana poliittista muutosta. Kurssi koostui taiteilijavierailuista, yhdessä tehdyistä harjoituksista ja opetuskertoja varten luetuista teksteistä. Kurssia virittäviä kysymyksiä olivat: Miten luoda edellytyksiä utooppiselle ajattelulle ja kuvittelulle? Miten mielikuvitusta ja utooppista ajattelua voisi harjaannuttaa? Millaisin tilallisin järjestelyin ja kehollisin harjoittein niitä voisi avata?

Taiteilijavieraidemme vetämät harjoitukset liittyivät heidän omaan taiteelliseen praktiikkaansa. Maria Santavuori johdatti opiskelijat utopiakonsultaation avulla tutkailemaan omia henkilökohtaisia toiveita ja utopioita ja herkistymään havainnoinnille. Etsikö töitä? -projektin Juhani Haukka ja Lauri Antti Mattila vetivät ryhmätyön, jossa jokainen ryhmä valitsi oman yhteiskunnallisen muutospyrkimyksensä ja ryhmätyökehikon kautta hahmotteli aiheensa kokonaisuutta. Laura Marleena Halonen ja Ronja Louhivuori Ilmastokirkko-kollektiivista innostivat osallistujat pohtimaan tulevaisuuden kansalaisliikkeitä.

Seminaarin omissa harjoituksissa etsimme vihjeitä tulevasta yhteiskunnasta kaupunkitilassa sekä tarkastelimme henkilökohtaisiin esineisiin liittyvä ideologisuutta ja materiaalista yhteistoimijuutta. Kurssi oli osa tutkimustamme. Sen yhtenä tavoitteena oli tarkastella sitä, miten taiteen piirissä kehitettyjä harjoitteita voisi soveltaa yhteiskuntatieteellisessä tiedontuotannossa. Kokeilimme ja havainnoimme myös sitä, miten yhteiskuntatieteen opiskelijat voivat soveltaa taideperustaisia harjoituksia oman ajattelunsa välineenä. Vilkkaissa yhteisissä keskusteluissa huomasimme, että taiteen ja tutkimuksen yhdistäminen luo erinomaisen tilan harjoitella tunteiden ja toiminnan tulkitsemista ja tulkintojen artikuloimista yhdessä puitaviksi. Molemmat ovat yhteiskuntatieteellisen analysoinnin olennaisia taitoja.

Kurssin lähtökohtana oli ajatus siitä, että mielikuvittelu vaatii aikaa, tilaa, harjoittelua ja heittäytymistä. Se edellyttää myös yhteen tulemista: yhdessä ajattelua, tutkimista ja ihmettelyä. Tässä hengessä opiskelijat toteuttivat kurssin päätteeksi ryhmätyön. Ryhmätyön muoto oli vapaa, mutta kannustimme kokeilemaan erilaisia muotoja. Ilahduimme ryhmien paneutumisesta, ennakkoluulottomasta kokeilusta ja siitä, miten hienosti teoria kietoutui osaksi taiteellista ilmaisua. Ryhmätyöt ilmentävät erinomaisesti utooppista ajattelua yhteiskuntakritiikin välineenä ja toisenlaisten olemassaolon muotojen avaajana.

Opiskelijoiden luvalla jaamme ryhmätyöt tässä kanssanne. Kiitos kaikille opiskelijoille. Eläköön mielikuvitus ja luovuus!

Ihmispakkaus

Työryhmä: Henna Okker, Tiina Nissinen, Juho Pylvänäinen ja Mia Mykkänen

Autopilot

Työryhmä: Heidi Kangas, Franseska Kärkkäinen, Taru Lepistö ja Leevi Niva

Reisiluu

Työryhmä: Emmi Happonen, Sonja Keski-Kuha, Johannes Saarela, Suvi Heikkinen ja Helmi Häggman

Jostain muutos on aloitettava

Työryhmä: Viena Lahtinen, Leena Palomäki, Hilla Pohjalainen, Jenina Rajajärvi ja Martta Vänskä