Arkipäivän utopiat ja taiteellinen tutkimus

Millaisia näkökulmia taiteellinen tutkimus voi tarjota poliittisen mielikuvituksen ja utooppisen ajattelun vahvistamiseen? Millaisia menetelmiä ja työkaluja se voi ehdottaa yhteiskunnalliselle ajattelulle ja toiminnalle? Miten erilaiset tilat, materiaalisuus ja ruumiillisuus muovaavat kuvittelun käytäntöjä? Miten taiteellinen tutkimus voi osallistua sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan muotoiluun?

Muun muassa näitä kysymyksiä lähdimme kartoittamaan kutsuessamme taiteilijoita ja tutkijoita pohtimaan Ruukun Arkipäivän utopiat -numerossa. Saimme runsaasti aiheeseen liittyviä pohdintoja: “Numeron ekspositiot hahmottelevat tällaisia vastakuvia ja -käytäntöjä erilaisista lähtökohdista ja konteksteista käsin. Ne ehdottavat monenlaisia utooppisia eleitä ja toisin tekemisen, kokemisen, tuntemisen ja näkemisen käytäntöjä: kuljeskelua, katsomista, kutsumista, koskettamista, pyöräilyä, performanssiharjoitteita ja somatiikkaa. Ne tarkastelevat kuvittelun ja toisenlaisiin maailmoihin kurottelevien käytäntöjen ruumiillisuutta ja affektiivisuutta ja pohtivat, miten nämä käytännöt voivat virittää ja sysätä liikkeelle yhteiskunnallista muutosta. ” Pilvi Porkola ja Suvi Salmenniemi kirjoittavat pääkirjoituksessa .

Numero on ilmestynyt, se löytyy tästä: http://ruukku-journal.fi/fi/issues/17

Ja englanniksi tästä: http://ruukku-journal.fi/en/issues/17

Ruukku – Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu nr 17 Arkipäivän utopiat. Tekijöinä Vappu Susi, Ilmari Kortelainen, Jaakko Ruuska, Annette Arlander, Kristina Junttila ja Ulvi Haagseen, Talvikki Eerola, Teppo Eskelinen, Salome-Tuomaala Özdemir ja Hanna Ylöstalo. Numeron ovat toimittaneet Pilvi Porkola ja Suvi Salmenniemi.

Kuva Jaakko Ruuskan ekspositiosta Elisenvaara-Pieksämäki Hajonnut kone, kuvaaja Hanna Koikkalainen.